Bekijk ons diverse assortiment met lage prijzen, zo shop je bij ons met een glimlach. Voor een betere gebruikerservaring dient u de cookies te accepteren.

Over ons privacybeleid

Bij Koopallesonline geven we om uw privacy. Daarom verwerken we alleen de gegevens die nodig zijn om de dienstverlening te verbeteren en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen.  Uw gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van webwinkels en diensten van Koopallesonline. De geldigheidsduur van deze voorwaarden is 02/09/2021. Met het uitbrengen van de nieuwe versie vervalt de geldigheidsduur van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we over u verzamelen, waar de gegevens voor worden gebruikt, door wie worden gemeten en onder welke voorwaarden deze met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen we je uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt over de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel Software

Prestashop

Onze online winkel is ontwikkeld met behulp van Prestashop-software. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze servicedoeleinden worden met die partij gedeeld. Prestashop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Prestashop is verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen conform de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software en verzamelt en/of bewaart geen persoonlijke gegevens. Prestashop behoudt zich op het recht voor om de verzamelde gegevens in een eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.Webhosting

E-mail en mailinglijsten

Wij nemen diensten op het gebied van webhosting en e-maildiensten af ​​van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en zal uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wel kan de partij metadata verzamelen over het gebruik van de dienst. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Volgens de overeenkomst is TransIP tot geheimhouding verplicht.

MailChimp

De webwinkel maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die verantwoordelijk is voor het afhandelen van het e-mailverkeer vanuit onze webwinkel en het versturen van eventuele nieuwsbrieven. Alle bevestigingsmails die u van onze online winkel en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. U ziet een link "uitschrijven" onderaan elke e-mail die automatisch door onze online winkel wordt verzonden. Als u op deze knop klikt, ontvangt u geen e-mails meer van onze online winkel. Dit zal de functionaliteit van onze online winkel ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën om inzicht te krijgen of een e-mail wordt geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat geval informatie met derden te delen.
Payment processors

Voor het afhandelen van ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van TransIP. De partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en beschadiging van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat we geen toegang hebben tot onze mailbox, houden we al het e-mailverkeer vertrouwelijk.Mollie

Voor het verwerken van (deel)betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens evenals uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat geval (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening door door Mollie ingeschakelde derden. Mollie zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.Klarna

Voor het verwerken van (deel)betalingen in onze webwinkel gebruiken wij het Klarna-platform. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens evenals uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit geval (anonieme) gegevens met derden te delen. In het geval van een aanvraag voor uitgestelde betaling (kredietlijn), deelt Klarna persoonlijke gegevens en informatie over uw financiële situatie met kredietbeoordelaars. Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op het deel van de dienstverlening van Klarna dat zij een derde partij inhuren. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk verplichtin3

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van in3. in3 verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. in3 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. in3 behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. in3 deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van in3’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. in3 bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.Verzenden en logistiek

PostNL

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor het uitvoeren van de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, verstrekt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen.

DHL

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DHL. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien DPD onderaannemers inschakelt, verstrekt DPD uw gegevens ook aan deze partijen.

DPD

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DPD. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien DPD onderaannemers inschakelt, verstrekt DPD uw gegevens ook aan deze partijen.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Wij gebruiken de diensten van MoneyBird om ons beheer en onze boekhouding vast te leggen. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens evenals gegevens over uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt om verkoopfacturen te beheren. Het verzenden en opslaan van uw persoonsgegevens is beveiligd en MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird moet dit vertrouwelijk behandelen en zal uw informatie vertrouwelijk behandelen. MoneyBird zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens alleen voor onze servicedoeleinden. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de bestelling die u verstrekt. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij gebruiken deze - niet op uw verzoek - later contact met u op, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Behoudens naleving van boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Deze derden worden vertrouwelijk behandeld volgens hun overeenkomsten of eden of wettelijke verplichtingen tussen hen en ons.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webwinkel worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Koopallesonline op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Zolang u onze consument bent, bewaren wij uw gegevens. Dit houdt in dat wij uw klantgegevens bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, behandelen wij dit ook als een vergeten verzoek. Conform de geldende beheerverplichtingen dienen wij uw (persoons)gegevens op de factuur op te slaan, deze gegevens zullen wij dus voor de geldende termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw consumentenprofiel en de documenten die we naar aanleiding van uw bestelling hebben gemaakt.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese en Nederlandse wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Koopallesonline. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.Cookies

Google Analytics

Via onze webwinkel worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen

In het geval da,t software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Belco Wij gebruiken Belco om bij te houden hoe bezoekers en klanten onze website gebruiken en om bezoekers en klanten een klantenservice via chat, telefoon en/of email aan te bieden. Hiervoor gebruiken we je naw-gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Belco gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Belco mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij bewaren deze informatie tot na het laatste contactmoment en/of na het einde van de dienstverlening aan jou.
Contactgegevens Koopallesonline

Laan van kronenburg 14 1183AS Amstelveen Nederland T (020) 2051 098

info@koopallesonline.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Info@koopallesonline.nl t.a.v Peter